Michaela KOVÁCSOVÁ

Bakalářská práce

Využívání metod podporující inkluzivní principy při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Waldorfské škole

Application of methods maintaining inclusive principles during operation with waldorf pupils requiring special educational needs
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na způsoby práce, přístupy a metody, jež se aplikují na vybrané waldorfské škole, v rámci práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami. Teoretická část je věnována otázkám inkluzivního vzdělávání, zejména změně přístupu společnosti k jedincům s postižením, podstatou inkluzivního vzdělávání, platnou legislativou, strategiemi a inkluzi v praxi. V rámci inkluzivní praxe …více
Abstract:
My bacherol thesis is about forms of work as well as methods that are being applied to children with special education needs at a Waldorf institute which I have choosen. The theoretical part deals with the topic of inclusive education. Especially how society's view on the handicapped has changed over the course of history. As well as what are the principles of inclusive education. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOVÁCSOVÁ, Michaela. Využívání metod podporující inkluzivní principy při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Waldorfské škole. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta