Bc. Jan Matoulek

Diplomová práce

Hodnocení výkonu zaměstnanců jako součást HR aktivit v podniku

Evaluation of employees work efficiency as a part of HR activities in a particular company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců a jeho implementací do praxe. Kvalitní systém hodnocení zaměstnanců je jedním z předpokladů pro efektivní řízení lidí ve společnosti. Hodnocení zaměstnanců je nástrojem, kterým podniky kontrolují a koordinují výkony svých zaměstnanců, zabývají se jejich chováním na pracovišti, umožňuje jim usměrňovat a podněcovat své zaměstnance k plnění podnikových …více
Abstract:
This thesis deals with the system of performance appraisal and it is implementation to practice. A good performance appraisal system is one of the key requirements for effective human resources management. The evaluation of employees is a useful instrument which is used by companies to supervise and coordinate the performance of employees, deals with their behaviour in the workplace and allows employers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní