Bc. Katarína Loziňáková

Diplomová práce

Dôchodkové zabezpečenie v SR

Pension Welfare in the Slovak Republic
Abstract:
The master´s thesis brings closer the social system in the Slovak Republic. We focused to pension welfare in the Slovak Republic. The pension welfare provides protection and assistance to the citizens who gets into social situations certified by the state. The first chapter is focused on the theoretical background in the field of pension under the conditions of the Slovak Republic. Closer we describe …více
Abstract:
Diplomová práca nám približuje sociálny systém v Slovenskej republike. Bližšie sa zameriavame na dôchodkové zabezpečenie v SR. Dôchodkové zabezpečenie poskytuje ochranu a pomoc občanom, ktorí sa dostali do sociálnych situácií uznaných štátom. Prvá kapitola je zameraná na teoretické východiská v oblasti dôchodkového zabezpečenia v podmienkach SR. Bližšie popisujeme dôchodkové poistenie a jednotlivé …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Andrea Seňová, PhD., doc. PhDr. Mária Antošová, PhD.
  • Oponent: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance