Jaroslava KOVAŘÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Komplexní ošetřovatelská péče o klienty po cévní mozkové příhodě

Comprehensive Nursing Care for Clients after Cerebrovascular Accidents
Abstract:
Centrální mozkové příhody jsou velkou zátěží jak pro samotného pacienta, tak pro jeho rodinu a pečovatele. Je nutno se intenzivně zaměřit na péči o pacienty s již diagnostikovanou CMP. Poskytovaná kvalitní ošetřovatelská péče zvyšuje šanci klientů pro jejich uzdravení a návrat do běžného života. Na základě těchto skutečností byla zpracována předkládaná bakalářská práce "Komplexní ošetřovatelská péče …more
Abstract:
Cerebrovascular accidents (CVA, a stroke) mean a major burden for both the patient and his family and caregivers. It is necessary to focus intensively on the care for patients already diagnosed with a stroke. Provision of quality nursing care of patients increases patients´ chance of their recovery and return to the normal life. Based on these facts, the bachelor thesis "Comprehensive nursing care …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012
Accessible from:: 3. 5. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Dita NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVAŘÍKOVÁ, Jaroslava. Komplexní ošetřovatelská péče o klienty po cévní mozkové příhodě. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 4y2r86 4y2r86/2
3/5/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3/5/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.