Tereza Jandová

Bachelor's thesis

Doplňková činnost neziskové organizace poskytující domácí, hospicovou a paliativní péči

Additional activity of a non-profit organization providing home, hospice and palliative care
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou neziskových organizací. Zaměřená je především na doplňkovou činnost a zdravotní ústavy. Teoretická část se v prvních kapitolách věnuje vymezení neziskových organizací a struktuře českého neziskového sektoru. Dále se zaměřuje na účetnictví neziskových organizací a rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost. V poslední části teoretické práce jsou rozebrány ústavy …more
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of non-profit organizations. It mainly focuses on additional activities and health institutions. The first chapters of the theoretical part are devoted to the definition of non-profit organizations and the structure of the Czech non-profit sector. It also focuses on the accounting of non-profit organizations and the division into the main and additional activity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2022
  • Supervisor: Martin Kučera
  • Reader: Libor Vašek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87926