Ing. Marie Horáčková, Ph.D.

Disertační práce

Proenvironmentální postoje učitelů středních odborných škol jako předpoklad biofilní orientace vzdělávání

Proenvironmental Attitudes of Teachers at Secondary Vocational Schools as a Prerequisite Biophiled Orientation Education
Anotace:
Disertační práce se věnuje problematice proenvironmentálních postojů učitelů středních odborných škol v souvislosti s biofilní orientací vzdělávání. Cílem výzkumu je prostřednictvím dotazníku a projektivní techniky nedokončených vět zjistit, jaké postoje zastávají učitelé středních odborných škol k environmentálním problémům. V rámci výzkumného šetření je kladen důraz na explicitní (vnější) a implicitní …více
Abstract:
My dissertation thesis deals with pro-environmental attitudes of teachers at secondary vocational schools in connection with biophile oriented training. The aim of the research project is to find out what attitudes teachers of secondary vocational schools hold on to environmental issues. This is done through the questionnaire and projective techniques of unfinished sentences, with an emphasis on explicit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta