Hanh Vyšohlídová

Bakalářská práce

Analýza systému péče o zaměstnance v B. Braun Medical s.r.o.

Analysis of the employee care in B. Braun Medical s.r.o.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza současného systému péče o zaměstnance ve společnosti B. Braun Medical s.r.o. Hlavním cílem práce je vyhodnocení stávajícího systému ve firmě a na základě získaných poznatků navrhnout případná opatření pro zkvalitnění současného stavu systému péče o zaměstnance. V teoretické části jsou formulovány a definovány základní pojmy týkající se tématu, získané především z …více
Abstract:
The theme of this Bachelor thesis is the analysis of the current system of employee care in the company B. Braun Medical s.r.o. The main aim of the thesis is to evaluate the current situation in the company and based on the findings to suggest possible measures to improve the existing system of employee care. The theoretical part defines the basic concepts related to the topic obtained primarily from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Marcela Palíšková
  • Oponent: Kateřina Legnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80198