Natália Gécziová

Bakalářská práce

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague
Anotace:
Ľudský faktor je najdôležitejším elementom pre úspech v akomkoľvek biznise. Hotelový priemysel ako súčasť servisového odvetvia je veľmi špecifický a práca v tomto odvetví si vyžaduje množstvo vedomostí a zručností spolu so schopnosťou a potenciálom jednotlivca splniť očakávania nielen od zákazníkov, ale aj od manažmentu a organizácie samotnej. Na to, aby bol zamestnanec schopný dosiahnuť ciele stanovené …více
Abstract:
The human factor is the most important component for success in any kind of business. The hotel industry as a part of the service field is very specific and working in this sphere requires a lot of knowledge and skills together with the ability and potential of individuals to meet expectations not only of customers but also of the management and organization itself. To be able to achieve the organization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Donna Dvorak
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management