Bc. Svitlana Koval

Bakalářská práce

Employee training and development

Employee training and development
Anotace:
KOVAL, Svitlana. Employee training and development. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 48 pages. Cílem studie bylo zjistit, zda hotel Marriott Praha poskytuje svým pracovníkům školící a rozvojové programy (Training and Development Programs, TDP) a analyzovat, jak TDP přispívají k osobnímu rozvoji pracovníků. Po provedení výzkumu autorka poskytne návrhy na zlepšení TDP v hotelu Marriott …více
Abstract:
KOVAL, Svitlana. Employee training and development. [Bachelor dissertation] Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2015. 48 pages. The study was intended to determine whether Marriott Hotel Prague provides training and development programs (TDP) to their employees and analyze how the TDP contributes to their personal development. After the research author will provide suggestion for …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze