Bc. Barbora Šafaříková

Diplomová práce

Image značky Image značky ZOOT u generace X, Y

The Image of the Brand ZOOT concerning Generation X and Y
Anotace:
Diplomová práce se zabývá image značky ZOOT u generací X a Y. V teoretické části bu-dou definovány základní pojmy související se značkou, budováním značky a image a také popsány generace X a Y. Praktická část bude věnována nejprve sekundární analýze čes-kých zákazníků na internetu a konkurence ZOOTu na trhu. Na analýzu následně naváže primární výzkum, který bude zkoumat rozdíly mezi vnímáním značky …více
Abstract:
The thesis deals with the image of the brand ZOOT within generations X and Y. The theo-retical part will define basic concepts which are related to brand, brand building, image and also generations X and Y. The practical part will be dedicated to secondary analysis of the Czech consumers and their consumer behavior online and ZOOT's rival on the market. The second part of the practical part will be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šafaříková, Barbora. Image značky Image značky ZOOT u generace X, Y. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace