Bc. Petra Kubešová

Diplomová práce

Marketingové strategie veřejných produkcí se zaměřením na jazz konaných na území České republiky v letech 2010 až 2015 s přihlédnutím k jejich dramaturgii

Marketing strategy of public jazz production on the territory of the Czech Republic in the period 2010-2015 with focus on dramaturgy
Anotace:
Práce se zabývá marketingem veřejných produkcí, žánrově řazených do kategorie jazz, které se konaly na území České republiky v letech 2010 až 2015. Strategie jsou zkoumány prostřednictvím marketingových analýz příslušných akcí. Pozornost je též věnována dramaturgické koncepci. V souvislosti s tím otevírá obecnou otázku aktuálního obsahu žánrové kategorie jazz z hlediska dlouhodobého vývoje.
Abstract:
The thesis deals with marketing of public cultural jazz events productions in the Czech Republic taking place in the period 2010-2015. Strategies are researched by method of marketing analysis of individual events. Attention is also paid to the concept of dramaturgy. In that relation the thesis opens the general question of current content of jazz genre in terms of its long-term development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Simona Juračková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta