Jana Lagová

Bachelor's thesis

Management rizik staré ekologické zátěže

Risk Magement of Old Ecological Burden
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou staré ekologické zátěže. Úvodní část obsahuje základní popis daného tématu, následuje význam a rozdělení ekologických zátěží, rizika z nich vyplývající a postup jejich odstraňování. Druhá část se věnuje přesné lokalizaci a popisu konkrétního území obsahujícího starou ekologickou zátěž a návrhu k jeho navrácení do stavu s co nejmenší ekologickou zátěží a …more
Abstract:
This thesis addresses old environmental burdens. Opening part contains basic description of the above mentioned subject. Next are significance, sorting of old environmental burdens, resulting risks and process of their elimination. Subsequent part is dedicated to localization and description of particular area containing old environmental burdens and to a project of its restitution back to state containing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015
Accessible from:: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lagová, Jana. Management rizik staré ekologické zátěže. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Process Engineering / Risk Control

Theses on a related topic