Bc. Petr Olejník

Diplomová práce

Databáze kontaminovaných míst v České republice

Database of Contaminated Sites in the Czech Republic
Anotace:
Práce se v první zabývá problematikou databází ekologických zátěží, popisuje situaci v České Republice. V druhé části mapuje fungování největší databáze ekologických zátěží v ČR - SEKM. V třetí části krátce popisuje jiné podobné databáze. V poslední části předkládá návrh na úpravy a rozšíření SEKM.
Abstract:
The thesis is focused on the problems of databases of ecological stresses, it describes the situation in the Czech Republic. In the second chapter it describes the mechanism of the biggest database of this kind in the Czech Republic. In the third chapter it shortly describes other similar databases. In the last chapter it introduces a project of modifications and extensions of the SEKM.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma