Bc. Martin Štíbal

Diplomová práce

Systém evidence kontaminovaných míst

System for Evidence of Contaminated Areas
Anotace:
První část této práce popisuje současný stav Systému evidence kontaminovaných míst, který se zabývá problematikou ekologických zátěží v České republice. Druhá část se věnuje novému systému evidence kontaminovaných míst, který je v současné době ve vývoji. Třetí a poslední část se zaměřuje na vytvoření matematického aparátu a aplikace, které slouží k porovnávání vyplněnosti kontaminovaných míst na úrovni …více
Abstract:
The first part of the thesis describes the current state of the Contaminated places register, which concerns the ecological burdens in Czech Republic. The second part covers the new register that is being developed. The last part focuses on the mathematical apparatus and an application for comparing the occupancy of the contaminated places in the whole Czech Republic, on the regional basis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky