Mgr. Lucie Pěčková

Bakalářská práce

Problémové chování žáků 2. stupně ZŠ ve vztahu k sociálnímu klimatu třídy

Problem behavior of pupils at second degree of primary school in relation to social class climate
Anotace:
Bakalářská práce „Problémové chování žáků 2. stupně ZŠ ve vztahu k sociálnímu klimatu třídy“ pojednává o problematice, která je zaměřena k aktuálnímu prožívání školního života. Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je zmapování aktuálního sociálního klimatu školní třídy ve vztahu k problémovému chování žáků 2. stupně základní školy. Teoretická část bakalářské práci se pokouší o zpracování přehledu …více
Abstract:
Bachelor thesis "Problematic behavior of pupils at second level of primary school in relation to social classroom climate "deals with issues which are focused on the actual experience the school life. The aim of this thesis is to map the current social climate in the classroom in relation to the problem behavior of pupil at second level of primary school. Theoretical part attempts to compile an overview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Richard Macků, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta