Ing. Igor Polák

Bakalářská práce

Vývoj veřejné správy v Československé socialistické republice v letech 1960 - 1968

Public administration in the Czechoslovak Socialist Republic during the years 1960 - 1968
Anotace:
Cílem této práce je popis problematiky výkonu veřejné správy v souvislosti s reformou veřejné správy v roce 1960 a s respektováním dobových politických poměrů na našem území. V obecném pojetí lze charakterizovat veřejnou správu jako jeden z nejvýznamnějších prostředků, který umožňuje fungování státu a praktický výkon veřejné moci a ovlivňuje sociální a ekonomickou stabilitu každé společnosti. Práce …více
Abstract:
The object of this thesis is to describe and properly analyse the problems of execution of public administration in context of reformation in 1960 complying with contemporary political terms. In general we can say that public administration belongs to the important factors enabling functions of the state and public autority in practice and influencing the economic and social equilibrium of every society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní