Theses 

Analysis of differences in web system development for on-premises and cloud computing – Mgr. Martin Novák

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Martin Novák

Bachelor's thesis

Analysis of differences in web system development for on-premises and cloud computing

Analysis of differences in web system development for on-premises and cloud computing

Abstract: Práce pokrývá analýzu rozdílů ve vývoji on-premise a cloud computing systémů se zaměřením na cloud computing platformu Windows Azure. Analýza se zaobírá trvanlivostí dat, převzetí služeb při selhání, testování, zálohami, bezpečností a dostupností. Praktické vědomosti o výkonu jsou testovány v průběhu vývoje a nasazení nástroje pro zaznamenávání výkonu a diagnostiky v open source systému Celebrio Kernel.

Abstract: The thesis covers analysis of differences in development of on-premises and cloud computing systems with focus on cloud computing platform Windows Azure. The analysis deals with data persistence, failovers, testing, backups, security and availability. Practical knowledge of performance is tested during development and deployment of a tool for performance logging and diagnostics in an open source system Celebrio Kernel.

Keywords: Cloud computing, platform as a service, on-premises, web system, Windows Azure, Celebrio Kernel

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 13:22, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz