Theses 

Možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů a grantových výzev v rámci rozvoje Městské části Praha 17 – Bc. Eva Vernerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Vernerová

Diplomová práce

Možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů a grantových výzev v rámci rozvoje Městské části Praha 17

The Possibilities of obtaining financial resources from grants and Grant challenges in the development of Prague 17

Anotace: Řešená diplomová práce je zaměřena na možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů a grantových výzev v rámci rozvoje Městské části Praha 17. V diplomové práci je zhodnoceno čerpání finančních prostředků za období 2006 – 2011 v rámci konkrétního subjektu MČ Praha 17. Popsány jsou jednotlivé projekty, na které byly získány finanční prostředky s tím, že je zhodnocena efektivita a účelnost vynaložených prostředků. Dále je provedena analýza možnosti čerpání finančních prostředků v letech 2012 – 2015 v návaznosti na výhled možných oprav a investic.

Abstract: Solved thesis is focused on the possibility of obtaining funds from grants and grant development challenges within the City of Prague 17. It is assessed by use of funds for the period 2006 - 2011 within the specific subject of CD Prague 17 Described are the projects for which funds were obtained with the fact that efficiency is evaluated and cost-effectiveness. Further analysis is the possibility of drawing funds from 2012 - 2015 following the view of possible repairs and investment.

Klíčová slova: Lokální rozvoj, Udržitelný rozvoj, Rozpočet obce, Granty, Evropské fondy, Projekty Local Development, Sustainable Development, Budget of the municipality, Grants, European funds, Projects

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz