Mgr. Lucie Lamačová

Diplomová práce

Vliv organizační struktury a organizační kultury na efektivnost interní komunikace

The Impact of the Organisational Structure and the Organisational Culture on the Effectiveness of Internal Communication
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv organizační kultury a organizační struktury na efektivnost interní komunikace. Teoretická část se věnuje významu interní komunikace pro organizace. Z dostupné literatury jsou extrahovány nejčastěji zmiňované faktory či předpoklady efektivnosti interní komunikace. V dalších kapitolách jsou vyjasněny základní pojmy a koncepty z oblasti organizační kultury …více
Abstract:
The aim of this thesis it to evaluate the impact of the organizational culture and the organizational structure on the effectiveness of the internal communication. Theoretical part deals with the value of internal communication for organizations. The most common factors or assumptions of the effecive internal communication are extracted from the relevant literature. Other chapters explain the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií