Bc. Vanesa Kubenková

Bakalářská práce

Online marketingová komunikace vybrané firmy

Online Marketing Communication of a Selected Company
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na online marketingovou komunikaci vybrané firmy. Cílem této práce bylo vypracovat návrhy na zlepšení online marketingové komunikace. V první kapitole budou popsány teoretická vymezení marketingové komunikace. Druhá kapitola bude zaměřena na online marketingovou komunikaci a její nástroje. Třetí kapitola se bude věnovat vybrané firmě, bude popsána její charakteristika …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the online marketing communication of a selected company. The aim of this thesis was to develop suggestions for improving online marketing communication. In the first chapter the theoretical definitions of marketing communication will be described. The second chapter will focus on online marketing communication and its tools. The third chapter will focus on the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/b2495/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2023
  • Vedoucí: Ing. Daniel Kvíčala
  • Oponent: Ing. Lucie Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management