Bc. Silvie Slezáková

Diplomová práce

Vrstevnická mediace jako preventivní program řešení konfliktů ve školním prostředí

Peer Mediation as a Preventive Program of Conflicts Resolution in School Environment
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá řešením konfliktů prostřednictvím vrstevnické mediace. Za pomoci vyškolených vrstevnických mediátorů se děti učí smysluplně řešit své spory bez zásahu dospělých. Vrstevnickou mediaci je možné zavádět do škol jako součást preventivního programu, což ale vyžaduje zapojení celého pedagogického sboru včetně vedení. Teoretická část nabízí vhled do problematiky konfliktů obecně …více
Abstract:
This diploma thesis is aiming at resolving conflicts through peer mediation. Children are learned to deal with their disputes without an adult intervention, only via trained peer mediators. Peer mediation could be implemented in school as a preventive program, but it requires the involvement of the all school staff and management. The theoretical part offers the insight to the conflicts generally and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slezáková, Silvie. Vrstevnická mediace jako preventivní program řešení konfliktů ve školním prostředí. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe