Mgr. et Mgr. Jana Magerová, Ph.D.

Disertační práce

Školní psycholog v inkluzivním prostředí základní školy

School psychologist in the inclusive school environment
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá úkoly školního psychologa v prostředí inkluzivní školy. Teoreticky zpracovává otázky inkluzivního vyučování, které nově řeší pedagogickou práci zejména se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím výzkumu jsou zjišťovány požadavky na služby a odborné činnosti školního psychologa z pohledu znalostí a zkušeností posluchačů speciální pedagogiky jako …více
Abstract:
The presented dissertation deals with the tasks of the school psychologist in the environment of the inclusive school. Theoretically, it deals with the issues of inclusive teaching, which resolve the pedagogical work especially with pupils with special educational needs. Through the research, the requirements for services and professional activities of the school psychologist are identified from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 11. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta