Mgr. Lenka Kobzová, Ph.D.

Disertační práce

Proměny orchestrů v Československu a v Rakousku v letech 1945–1989

Transformations of orchestras in Czechoslovakia and Austria in the years 1945 – 1989
Anotace:
Anotace disertační práce: Cíl: Cílem disertační práce je popsání a analyzování rozdílného koncertního života symfonických orchestrů na západě a na východě v letech 1945–1989. K tomuto účelu jsme zvolili dva státy, z nichž jeden je reprezentantem hudby západní Rakousko a druhý hudby východní Česká republika. Zdůvodnění významnosti tématu: V muzikologické literatuře nacházíme knihy zabývající se jednotlivými …více
Abstract:
Dissertation Thesis Annotation: Goal: The goal of this dissertation thesis is to describe and analyse different concert lives of symphony orchestras in the West and East in the years 1945 to 1989. Two states have been chosen for this purpose: Austria that represents western music, and the Czech Republic that represents eastern music. Grounds for Significance of the Topic: In the musicological literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Flašar, Ph.D., prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta