Bc. Ondřej Klein

Bakalářská práce

Alternativní výživové směry - paleodieta

Alternative dietary habits - paleo diet
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá popisem paleo diety na základě odborných pramenů a teoretických poznatků. Identifikací a popsáním majoritních zdrojů energie lidské výživy v západní společnosti. Dalším bodem je popsání vlivu aplikace paleo diety na civilizační onemocnění. Na závěr se práce zabývá popsáním výhod, nevýhod a rizik paleo stravování. Posledním bodem práce je vyhodnocení vhodnosti paleo stravování …více
Abstract:
The bachelor´s thesis is focused on description of paleo diet based on teoretical knowledge and evidence based literature. The majority food sources of energy at western countries for human nutrition are identified and described. Further point is to describe concrete application paleo diet on civilization diseases based on research of evidence based literature. The last part of thesis is focused on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií