Drahomír SLÍVA

Bakalářská práce

Netholismus - závislost na internetu

IAD - Internet Addiction Disorder
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce je zjišťován názor české odborné veřejnosti na problém zvaný závislost na internetu. Práce se zabývá identifikací specifik závislosti na internetu, možností existence definice této závislosti, historií pojmu, příznaky, dělením, příčinami, důsledky, studiemi a léčbou této závislosti. V praktické části je zjišťována informovanost o pojmu závislost na internetu u vybraného …více
Abstract:
In the theoretical part of the thesis the opinion of the Czech experts on a problem called Internet addiction is being checked. The thesis deals with identifying specific aspects of Internet addiction, the possibility of the existence of its definition, the history of the term, its symptoms, division, causes, consequences and treatment of the addiction. In the practical part the awareness of the Internet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÍVA, Drahomír. Netholismus - závislost na internetu. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta