Bc. Aleš Kadlec

Diplomová práce

Strategická rizika ve výrobním procesu

Anotace:
Diplomová práce se zabývá strategickými riziky ve výrobním procesu strojírenských podniků se zaměřením na identifikaci a vyhodnocení rizik s cílem tato rizika eliminovat a efektivně řídit. Rizika nevyhnutelně existují ve všech fázích řízení podniku. Ve výrobním procesu, který je vysoce dynamický a složitý, ovlivňují rizikové faktory očekávanou míru plnění tří hlavních výkonnostních cílů, jmenovitě …více
Abstract:
The master thesis deals with strategic risks in the production process of engineering enterprises with a focus on risk identification and evaluation in order to eliminate these risks and manage them effectively. Inevitably, risks exist at all stages of enterprise management. In a production process that is highly dynamic and complex, risk factors influence the expected level of compliance with three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Švajnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Magisterský studijní program / obor:
Podniková ekonomika / Podniková ekonomika