Bc. Alima Sultanbayeva

Bakalářská práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníků

Market segmentation and analysis of customer behavior
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je Segmentace trhu a analýza chování zákazníků. Teoretická část obsahuje různá kritéria segmentace, dále jsou vysvětlovány faktory ovlivňující nákupní chování, a jakými fázemi prochází zákazník během nákupního procesu. V praktické části je představen konkrétní podnik (tím je 2 zet s.r.o.), V této kapitole se hlavně zabývám analýzou činností této firmy prostřednictvím měření …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is market segmentation and analysis of customer behavior. The theoretical part consist of different segmentation criteria, then here is also explained further factors, which affect shopping behavior and phases which customer goes through during the purchasing process. The practical part starts by introducing a particular company (2 Zet ltd.). In that part I mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace