Mgr. Marie Plášková

Master's thesis

Presumpce viny a odebírání dětí ve vybraných zemích EU

Presumption of Guilt and Removing the Children in Selected EU Countries
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou odebírání dětí z přirozeného rodinného prostředí v České republice, Velké Británii, Francii a na Slovensku. Cílem této práce je představit právní úpravu sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětí před nepříznivým rodinným prostředím ve vybraných státech a analyzovat situace, za kterých k odebrání dítěte z péče rodičů dochází. Na základě získaných …more
Abstract:
This thesis deals with an issue of removing children from their natural family background in the Czech Republic, Great Britain, France and Slovakia. The aim of this work is to introduce legal regulation of social and legal protection of children focusing at protecting children from an adverse family environment in the selected countries and to analyse the situations in which the removal of a child …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta