Bc. Jan Kolář

Diplomová práce

Sebepoškozování v kontextu životního příběhu

The self-harm in the context of the story of a life
Anotace:
Cílem této práce je shrnout a představit současné poznatky o sebepoškozování (dále SP) a doplnit je kvalitativními poznatky o významu SP a jeho zvládání v kontextu životního příběhu. Teoretická část shrnuje převážně zahraniční poznatky o SP., seznamuje čtenáře s nejednotností konceptu SP a s různými přístupy k jeho vymezení. Dále představuje základní charakteristiky SP z hlediska prevalence, forem …více
Abstract:
This study examines self-harm within the context of individual's life story. Via narrative approach author tried to examine the meanings of the self-harm as well as coping with self-harm. created by an individual by narrating, telling his own story. Four persons were interviewed and the content and form of the story was interpreted. The resulting model presents close relation of self-acceptance and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma