Bc. Zuzana KOCIÁNOVÁ

Diplomová práce

Výskyt sebepoškozování u dívek umístěných v diagnostickém ústavu

The incidence of self-harm in girls placed in the diagnostic Institute
Anotace:
Tématem diplomové práce výskyt sebepoškozování u dívek umístěných v diagnostickém ústavu pro mládež. V teoretické části jsem zanalyzovala dostupnou literaturu a shrnula informace o sebepoškozování. Vzhledem k pojmové nejednotnosti a rozdílnosti vnímání problematiky záměrného sebepoškozování jsem uvedla několik definic českých i zahraničních autorů. Některými autory je sebepoškozování vnímáno jako součást …více
Abstract:
The topic of the thesis is incidence of self-harm among girls placed in a diagnostic institute for youth. In the theoretical part, I analyzed the available literature and summarize information about self-harm. Given the conceptual inconsistencies and differences in the perception of the problems of deliberate self-harm, I stated several definitions of Czech and foreign authors. Some authors perceived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Přemysl Mikoláš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOCIÁNOVÁ, Zuzana. Výskyt sebepoškozování u dívek umístěných v diagnostickém ústavu. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta