Blanka MORAVOVÁ

Diplomová práce

Vliv uplatňované pohybové aktivity na držení těla a nožní klenbu u žáků ve věku 10-11 let na vybraných základních školách v Ústeckém kraji

Effect of physical activity applied to posture and the foot arch of pupils primary schools in the age of 10-11 years at the selected grammar schools in the region of Ustí n. L.
Anotace:
Cílem diplomové práce je zjistit, zda existuje vztah mezi uplatňovanou pohybovou aktivitou, držením těla a úrovně nožní klenby s ohledem na pohlaví. Zaměřila jsem se na celkové držení těla a kvalitu nožní klenby. Výzkumu se účastnilo celkem 56 žáků ve věkové kategorii 10-11 let, zvolena byla jedna vesnická základní škola a základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kterou navštěvují především …více
Abstract:
The objective of this dissertation is to examine, if there exists any relation between applied physical activity, deportment and the level of foot vault regarding to a gender. I specialize in the complete deportment and quality of foot vault. In this research participated completely 56 students at age category 10-11 years. The researcher preferred one village elementary school, which is mostly attended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVOVÁ, Blanka. Vliv uplatňované pohybové aktivity na držení těla a nožní klenbu u žáků ve věku 10-11 let na vybraných základních školách v Ústeckém kraji . Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta