Bc. Zuzana Cagašová

Diplomová práce

Výtvarný projev dětí s poruchou chování v zařízení ústavní výchovy, jako prostředek poznání jejich postavení ve skupině

Artistic expression of children with behavior disorders in institutional care, as a means of understanding their position in the group
Anotace:
Diplomová práce má název Výtvarný projev dětí s poruchou chování v zařízení ústavní výchovy jako prostředek poznání jejich postavení ve skupině. Práce obsahuje čtyři kapitoly. První tři kapitoly se zabývají teoretickým vymezením dané problematiky. Čtvrtá kapitola se zabývá šetřením. Teoretická část vymezuje vývoj dítěte s poruchou chování, a také zdůrazňuje specifika těchto dětí, zejména sebepojetí …více
Abstract:
The thesis is called "Artistic expression in children with behavior disorders in institutional care, as a means of understanding their position in a group of their peers." The paper is written in four chapters; the first three chapters deal with a theoretical defi-nition of the issue discussed. The fourth chapter is on investigation. The theoretical part defines the development of children with a behaviour …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta