Mgr. et Mgr. BcA. Marie Bajnarová, Ph.D.

Disertační práce

Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování

Art Expression as a Tool for Understanding Children and Youth with Conduct Disorders
Anotace:
Disertační práce s názvem Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. První část práce zahrnuje pojmy spojené s problémovým chováním dětí a mladistvých, dále teoretické informace související s výtvarnou tvorbou, kresebným projevem, symboly v artefaktu a arteterapii. Obsahem druhé části disertační práce je smíšený výzkum, jehož …více
Abstract:
Dissertation thesis entitled Art Expression as a Tool for Understanding Children and Youth with Conduct Disorders is divided into the theoretical and research part. The first part of the thesis includes concepts related to the problematic behaviour in children and adolescents, theoretical information related to art creation, drawing expression, artefact symbols and art-therapy. The content of the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 3. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta