Bc. et Bc. Petra Bartošová

Bachelor's thesis

Hlasová hygiena učitelů na základní škole

Vocal hygiene of teachers at secondary school
Abstract:
Práce se zaměřuje na problematiku hygieny hlasu a péče o hlas v teoretické i praktické rovině. Klade si za cíl analyzovat přístup učitelů na základní škole k péči o jejich hlas. V teoretické části popisuje nejprve ústrojí, která nám pomáhají tvořit hlas – dýchací, fonační a artikulační, a to jak z hlediska anatomie, tak fyziologie. V části o artikulaci se také zabývá fonetickým popisem výslovnosti …more
Abstract:
The thesis is focused on the issues in vocal hygiene and voice care in both theory and practice. It aims to analyse the approach of primary school teachers to how they treat their voice. The theoretic part describes the mechanisms that contribute to the creation of voice – the respiratory, phonatory and articulatory apparatus – from the perspective of both anatomy and physiology. The part about articulation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education - Communication Techniques