Bc. et Bc. Petra Bartošová

Bachelor's thesis

Hlasová hygiena učitelů na základní škole

Vocal hygiene of teachers at secondary school
Anotácia:
Práce se zaměřuje na problematiku hygieny hlasu a péče o hlas v teoretické i praktické rovině. Klade si za cíl analyzovat přístup učitelů na základní škole k péči o jejich hlas. V teoretické části popisuje nejprve ústrojí, která nám pomáhají tvořit hlas – dýchací, fonační a artikulační, a to jak z hlediska anatomie, tak fyziologie. V části o artikulaci se také zabývá fonetickým popisem výslovnosti …viac
Abstract:
The thesis is focused on the issues in vocal hygiene and voice care in both theory and practice. It aims to analyse the approach of primary school teachers to how they treat their voice. The theoretic part describes the mechanisms that contribute to the creation of voice – the respiratory, phonatory and articulatory apparatus – from the perspective of both anatomy and physiology. The part about articulation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedúci: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Special Education / Special Education - Communication Techniques