Bc. Monika Bobková, DiS.

Bakalářská práce

Strategie efektivní péče o zákazníka pomocí CRM

Effective customer care strategy by means of CRM
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení strategie efektivní péče o zákazníka vybraného podniku. Pomocí analýzy kritických faktorů jsou definovány kritické oblasti, které mohou mít na úspěch společnosti zásadní vliv. Návrhy řešení vybraných klíčových oblastí směřují k efektivnějšímu řízení vztahů se zákazníky.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on assessing the strategy for efficient customer care of the selected company. Through analysis of the critical factors are defined critical areas that can have on the access of the company a major impact. Proposed solutions selected key areas tend to more effective customer relationship management.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Němcová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Soukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting