Bc. Gabriela BLAHOVÁ

Master's thesis

Zahraniční politika jako sociální konstrukt Legitimizace zahraničních intervencí v americké zahraniční politice

Foreign Policy as Social Constructivism Legitimization of Foreign Interventions in American Foreign Policy
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje obhajobě amerických zahraničních intervencí na půdě OSN a NATO. Cílem práce bylo zjistit, zda existuje předem připravený univerzální soubor rétorických výroků, či zda je každá intervence prosazována ad-hoc. Sledovala jsem 5 intervencí: do Iráku (1991), Somálska (1992), Afganistánu (2001), Iráku (2003) a Libye (2011). První část je teoretická a obsahuje klíčové koncepty …more
Abstract:
This diploma thesis is concerned with US argumentation in foreign military interventions abroad. The main aim is to analyze speeches of key political leaders before UN and NATO as well as on domestic level and I attempt to discover whether US use universal form of convincing rhetoric or the argumentation is made ad-hoc for each intervention. The focus here is on five military interventions: Iraq (1991 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BLAHOVÁ, Gabriela. Zahraniční politika jako sociální konstrukt Legitimizace zahraničních intervencí v americké zahraniční politice. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/