Adéla KNIEZKOVÁ

Bachelor's thesis

Restrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého kraje

Restructuralization of Rural Settlement in Current Ustecky Region
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou vývoje venkovské sídelní struktury současného území Ústeckého kraje. Hlavním cílem je charakterizovat vývoj venkovské sídelní struktury současného území Ústeckého kraje. Teoretická část je založena především na popisných metodách a práci s literaturou. Praktická část textu vychází z analyticko-syntetických metod zpracování informací, získaných sběrem …more
Abstract:
The bachelor thesis characterizes the development of the Ustecky Region rural settlement structure. The main aim is to characterize the trends of rural settlement structure in the current Ustecky Region. The theoretical part is mainly based on descriptive methods and work with literature. The practical part of the text is based on analytic-synthetic methods of processing of information obtained by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2014
  • Supervisor: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KNIEZKOVÁ, Adéla. Restrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého kraje. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geography / Geography and Regional Development