Adéla KNIEZKOVÁ

Bachelor's thesis

Restrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého kraje

Restructuralization of Rural Settlement in Current Ustecky Region
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou vývoje venkovské sídelní struktury současného území Ústeckého kraje. Hlavním cílem je charakterizovat vývoj venkovské sídelní struktury současného území Ústeckého kraje. Teoretická část je založena především na popisných metodách a práci s literaturou. Praktická část textu vychází z analyticko-syntetických metod zpracování informací, získaných sběrem …viac
Abstract:
The bachelor thesis characterizes the development of the Ustecky Region rural settlement structure. The main aim is to characterize the trends of rural settlement structure in the current Ustecky Region. The theoretical part is mainly based on descriptive methods and work with literature. The practical part of the text is based on analytic-synthetic methods of processing of information obtained by …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zverejniť od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedúci: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNIEZKOVÁ, Adéla. Restrukturalizace venkovského osídlení současného Ústeckého kraje. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography / Geography and Regional Development