Jitka Dvořáková

Diplomová práce

Aplikace principů LEADER při rozvoji venkovského prostoru na příkladu MAS Třešťsko

Application of LEADER principles in the rural development on the example of LAG Třešťsko
Anotace:
Diplomová práce zkoumá míru aplikace sedmi základních principů LEADER v praxi Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. a přínos použití této metody pro rozvoj obcí v dané oblasti. Pomocí aplikace metodiky pro hodnocení metody LEADER navržené samotnými místními akčními skupinami je prostřednictvím kombinace výzkumných metod, včetně řízených rozhovorů se zaměstnanci MAS Třešťsko a dotazníkového šetření …více
Abstract:
The thesis inspects the level of application of seven basic LEADER principles in the practice of the Local Action Group Třešťsko, o.p.s. and benefits of the method employment for the development of municipalities in the area. Through the application of the methodology for the LEADER approach evaluation proposed by the local action groups themselves, a system of evaluation matrices was developed by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2021
  • Vedoucí: Martin Pělucha
  • Oponent: Jana Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82269