Ester BYSTROŇOVÁ

Bakalářská práce

Analýza přednemocniční neodkladné péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou v Ostravě

Pre-hospital emergency care for patients with stroke in Ostrava
Anotace:
ABSTRAKT BYSTROŇOVÁ, Ester: Analýza přednemocniční neodkladné péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou v Ostravě. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav intenzivní medicíny a forenzních oborů. Vedoucí práce MUDr. et Mgr. Radim Ličeník, Ph.D. Cílem práce bylo vytvoření uceleného pohledu na problematiku onemocnění cévní mozkové příhody, zmapování přednemocniční neodkladné péče …více
Abstract:
ABSTRACT BYSTRONOVA, Ester: Pre-hospital emergency care for patients with acute stroke in Ostrava. University of Ostrava, Faculty of Medicine, Institute of intensive medicine, emergency medicine and forensic studies. Supervisor Radim Licenik, MUDr., Ph.D., MSc. The aim of the thesis was an analysis of pre-hospital emergency care for patients with acute stroke in the city of Ostrava in 2015. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: MUDr. et Mgr. Radim Ličeník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BYSTROŇOVÁ, Ester. Analýza přednemocniční neodkladné péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou v Ostravě. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta