Jana LUKÁŠOVÁ

Diplomová práce

Didaktická hra jako prostředek rozvoje badatelských dovedností

Didactic game as a means of developing research skills
Anotace:
V rámci diplomové práce byly připraveny hry, které budou u žáků rozvíjet badatelské dovednosti, spontánní produkci netradičních řešení, kritické a divergentní myšlení. Teoretická část je zaměřena na podstatu hry a její význam v procesu učení. Pojednává o postupném vývoji teorií her, jejich klasifikaci a vlivu na rozvoj klíčových kompetencí žáka. V rámci diplomové práce bylo připraveno a popsáno celkem …více
Abstract:
Several games were created for this diploma thesis which will extend students' research skills, spontenous production of untraditional results, critical and diverse proces of thinking. The teoretical part is focused on the game plot and its meaning in proces of learning. It describes a gradual invention of game theories, its classification and its impact on developing students key competence. In totall …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKÁŠOVÁ, Jana. Didaktická hra jako prostředek rozvoje badatelských dovedností. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství chemie - biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (dvouoborové)