Theses 

Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce. – Bc. Vojtěch MIKULEC

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vojtěch MIKULEC

Master's thesis

Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.

Numerical analysis of bridge structure bearing element.

Abstract: Cílem této práce je analyzovat tvar elastomerového ložiska používaného jako prvek pro uložení části mostní konstrukce. Poté upravit tvar tak aby upravené ložisko lépe snášelo požadované zatížení. Teoretická část se zabývá rozdělením kaučuků, popisuje gumárenské přísady a vulkanizaci. Popisuje pojení pryže s kovem a druhy spojů, přehled hyperplastických modelů používaných ve FEM systémech. Zabývá se problematikou pryžokovových pružin a elastomerových ložisek. V experimentální části je popsána numerická analýza původního tvaru a upravených návrhů tvarů ložisek. Sleduje se deformace a napětí v pryži u jednotlivých návrhů.

Abstract: The aim of this work is to analyze the shape of elastomeric bearings used as a support element for part of bridge construction. Then adjust the shape so as to better prepared bearing of the requested load. The theoretical part deals with the kind of rubber, rubber additives, and describes the vulcanization. Describes the connecting rubber to metal and types of joints. Overview of hyperelastic models used in the FEM systems. It deals with the issue of rubber-metal spring and elastomeric bearings. The experimental section describes the numerical analysis of the original and modified form of the geometry of the bearings. It monitors the stress and strain in rubber for individual proposals.

Keywords: elastomerové ložisko, pryžokovové prvky, hyperelasticita, Patran, Marc, mechanická analýza, MKP, metoda konečných prvků, pryž

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2011
  • Identifier: 19028

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19028 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIKULEC, Vojtěch. Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická


Go to top | Current date and time: 12/12/2018 13:07, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz