Bc. Karolína Urbanovská

Diplomová práce

Spotřebitelé Generace Z a smart maloobchod v České republice: společenské a ekonomické výzvy

Generation Z consumers and smart retailing in Czech Republic: social and economic challenges
Anotace:
Mladá generace přicházející na svět od poloviny 90. let minulého století je spojována s rapidním nárůstem moderních technologií a jejich užívání na denní bázi, v posledních letech zejména smart telefony. Cílem diplomové práce s názvem „Spotřebitelé Generace Z a smart maloobchod v České republice: společenské a ekonomické výzvy“ je analyzovat nákupní chování Generace Z ve vazbě na smart maloobchod. …více
Abstract:
The young generation coming to the world since the mid-1990s is associated with the rapid growth of modern technologies and their use on a daily basis, in recent years especially smartphones. The goal of the diploma thesis entitled "Generation Z consumers and smart retail in the Czech Republic: social and economic challenges" is to analyze the shopping behavior of Generation Z in relation to smart …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Projektový management

Práce na příbuzné téma