Marie Drápalová

Bakalářská práce

Vlastnictví nemovitosti z pohledu přímých daní, se zaměřením na DPFO

Property Ownership and Direct Taxes, Focusing on Personal Income Tax
Anotace:
Práce se zabývá zdaněním nemovitých věcí při pořízení, vlastnění a následném prodeji. Rozebrány jsou zejména daně: z nabytí nemovitých věcí, z nemovitých věcí, z příjmů fyzických osob. Zmíněny jsou také související místní a správní poplatky. Vždy je objasněno spojení vlastnictví nemovitosti a probírané daně. Zvláštní zřetel je věnován zdanění příjmů z nájmu a poskytování ubytování jako podnikatelské …více
Abstract:
The bachelor thesis follows up taxation of real estate when acquired, owned, and sold. The folloving taxes are analysed: Acquisition of immovable property tax, immovable property tax, personal income tax. Local and administrative fees are also mentioned. Links between property ownership and taxes are clarified. Special attention is payed to taxation of income stream coming from renting out property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta