Marie Drápalová

Bachelor's thesis

Vlastnictví nemovitosti z pohledu přímých daní, se zaměřením na DPFO

Property Ownership and Direct Taxes, Focusing on Personal Income Tax
Abstract:
Práce se zabývá zdaněním nemovitých věcí při pořízení, vlastnění a následném prodeji. Rozebrány jsou zejména daně: z nabytí nemovitých věcí, z nemovitých věcí, z příjmů fyzických osob. Zmíněny jsou také související místní a správní poplatky. Vždy je objasněno spojení vlastnictví nemovitosti a probírané daně. Zvláštní zřetel je věnován zdanění příjmů z nájmu a poskytování ubytování jako podnikatelské …more
Abstract:
The bachelor thesis follows up taxation of real estate when acquired, owned, and sold. The folloving taxes are analysed: Acquisition of immovable property tax, immovable property tax, personal income tax. Local and administrative fees are also mentioned. Links between property ownership and taxes are clarified. Special attention is payed to taxation of income stream coming from renting out property …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta