Bc. Tomáš KADORA

Diplomová práce

Státní fond životního prostředí po vstupu České republiky do Evropské unie\nl{}

The State Environmental Fund of the Czech Republic joining the European Union \nl{}
Anotace:
Tato práce popisuje Státní fond životního prostředí a s tím související financování projektů ochrany a zlepšování životního prostředí a to od vstupu České republiky d Evropské unie. Práce shrnuje veřejné podpory financované Státním fondem životního prostředí a řeší jejich regionální distribuci v jednotlivých krajích České republiky. Práce se hlouběji zabývá programem Zelená úsporám, stavem čerpání …více
Abstract:
This thesis describes activities of the State Environmental Fund of the Czech republic and the related financing of projects improving the environment from the Czech republic into the European Union. The text summarizes the publicly funded supports for the State Environmental Fund of the Czech republic and discussed their regional distribution in the various regions of the Czech republic. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADORA, Tomáš. Státní fond životního prostředí po vstupu České republiky do Evropské unie\nl{}. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí