Bc. Jana Křečková

Diplomová práce

Operační program Životní prostředí (projektový cyklus žádosti)

Operational programme environment ( The project cyclus of the project application)
Anotace:
Diplomová práce na téma „Operační program Životní prostředí (projektový cyklus žádosti)“ je zaměřena na dotace z Evropské unie, které prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007 – 2013 nabízí žadatelům přes 5 mld. €. V práci jsou definovány pojmy jako žadatel, prioritní osa, projekt, forma a výše podpory. Jsou zde definovány podmínky pro poskytnutí podpory, vyjmenovány …více
Abstract:
The master's thesis on "Operational Programme Environment (application project cycle)" is focused on subsidies from the European Union, which offer applicants more than € 5 billion in the programming period 2007-2013 through the Operational Programme Environment. The thesis includes definitions of terms such as applicant, priority axis, project, form and amount of support. It defines conditions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Trávníček, CSc.
  • Oponent: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní