Bc. Klára Štumbauerová

Diplomová práce

Evaluace Operačního programu životní prostředí v Ústeckém kraji v programovém období 2014-2020

The Evaluation of the Operational Programme Environment in the Ústi Region in programming period 2014-2020
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na Operační program Životní prostředí. Cílem práce byla identifikace projektů, které získaly dotace z tohoto operačního programu v programovém období 2014-2020 na území Ústeckého kraje. Teoretická část se zaobírala životním prostředím, politikou životního prostředí a jejími nástroji, dále Operačním programem Životní prostředí jako takovým a v další kapitole proběhla …více
Abstract:
This thesis is focused on the Operational Program Environment. The aim of the work was to identify projects that received subsidies from this operational program in the 2014-2020 program period in the Ústí Region. The theoretical part dealt with the environment, environmental policy and its tools, as well as the Environment Operational Program as a whole, and in the next chapter, the supported projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2023
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní