Bc. Marta Páleníková

Bakalářská práce

Vplyv životosprávy na výkon profesionálneho športovca (súbor interview pre webový portál basket.sk)

The influence of a nutrition on athlete’s performance (collection of an interviews for a web portal basket.sk)
Abstract:
The subject of bachelor thesis is the composition of journalist interviews for web portal basket.sk. The common topic of a texts created is the influence of a nutrition on the performance of professional athlete. Thesis is divided on theory and practical part. In theoretical part, based on knowledge literature, author is defining the interview genre and describes the terms related to the nutrition …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je spracovanie autorských publicistických rozhovorov pre webový portál basket.sk. Spoločnou témou vytvorených textov je vplyv životosprávy na výkonnosť profesionálneho športovca. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti autorka na základe odbornej literatúry charakterizuje žáner interview a popisuje pojmy súvisiace s životosprávou športovcov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Žurnalistika